คำว่า ' กริ่งใจ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า suspect
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : mistrust; have an inkling; doubt
คำที่คล้ายกัน : ระแวง, แคลงใจ
คำตรงกันข้าม : ไว้ใจ, เชื่อใจ
ตัวอย่างประโยค : ผมไม่เคยกริ่งใจเลยว่าเขาจะนอกใจผม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ