คำว่า ' ศูนย์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า centre
หน่วยนับ : ศูนย์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ