คำว่า ' กระแส ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า current
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : stream of water; tide; flow
คำที่คล้ายกัน : กระแสน้ำ, สายน้ำ
หน่วยนับ : สาย
ตัวอย่างประโยค : มีกระแสน้ำอุ่นไหลผ่านชายฝั่งทะเลแถบอเมริกาใต้
ความหมายภาษาไทย : น้ำหรือลมที่ไหลหรือพัดเรื่อยเป็นแนวเป็นทางไปไม่ขาดสาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ