คำว่า ' กระบอก 1 ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า classifier of flask
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : numeration of flask
ตัวอย่างประโยค : คนนำทางบอกให้เอาน้ำเข้าป่าไปด้วยคนละหลายๆ กระบอก
ความหมายภาษาไทย : ลักษณนามบอกสัณฐาน สำหรับใช้กับของกลมยาวแต่กลวง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ