คำว่า ' กระบวย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dipper
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : scoop; coconutshell ladle
หน่วยนับ : อัน
ตัวอย่างประโยค : เขาใช้กระบวยตักน้ำใส่ตุ่ม
ความหมายภาษาไทย : ภาชนะสำหรับตักน้ำ เดิมทำด้วยกะลามะพร้าว มีด้ามถือ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ