คำว่า ' กระแนะกระแหน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า satirize
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : speak ironically; ridicule
คำที่คล้ายกัน : ถากถาง, เย้ยหยัน
ตัวอย่างประโยค : ภรรยาของเขากระแนะกระแหนเขาอยู่ตลอดเวลา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ