คำว่า ' กระเตง ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า carry
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : carry something on one's waist; carry (a child) on one's hip; hold; convey
ตัวอย่างประโยค : แม่กระเตงลูกคนเล็กขึ้นมาบนบ้าน
ความหมายภาษาไทย : อาการที่อุ้มเด็กเข้าสะเอวหรือสะพายของโตงเตงไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ