คำว่า ' ศาล ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า shrine
คำที่คล้ายกัน : ศาลพระภูมิ, ศาลเจ้า
หน่วยนับ : ศาล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ