คำว่า ' กระจอกเทศ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ostrich
คำที่คล้ายกัน : นกกระจอกเทศ
หน่วยนับ : ตัว
ตัวอย่างประโยค : นกกระจอกเทศเป็นนกที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก
ความหมายภาษาไทย : ชื่อนกขนาดใหญ่ในวงศ์ Struthionidae ขาใหญ่แข็งแรง ตีนมี 2 นิ้ว วิ่งเร็ว แต่บินไม่ได้ มีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ