คำว่า ' ศรัทธา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า believe in
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : have trust; confidence in
คำที่คล้ายกัน : ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ