คำว่า ' ศรัทธา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า faith
คำที่คล้ายกัน : ความศรัทธา, ความเลื่อมใส, ความเชื่อถือ
คำตรงกันข้าม : เสื่อมศรัทธา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ