คำว่า ' บางราย ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า some people
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : some cases
คำตรงกันข้าม : ทุกราย
ตัวอย่างประโยค : กัญชาเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทของบุคคลแตกต่างกัน บางรายใช้นิดหน่อยก็เกิดอาการเป็นพิษบางรายใช้มากก็ไม่เป็นไร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ