คำว่า ' กกุธภัณฑ์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า regalia
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : insignia of kingship; emblems; paraphernalia
ตัวอย่างประโยค : ด้านหลังของพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ได้แก่เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์
ความหมายภาษาไทย : เครื่องหมายความเป็นพระราชาธิบดีตามที่แสดงไว้ในพระบรมราชาภิเษก ร.7
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ