คำว่า ' กก 3 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า brood
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : hatch; incubate
ตัวอย่างประโยค : นกแทบทุกชนิดมักจะช่วยกันกกไข่ทั้งตัวผู้และตัวเมีย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ