คำว่า ' กก 3 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cuddle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fondle; embrace; hug
คำที่คล้ายกัน : กอด
ตัวอย่างประโยค : คุณแม่ลูกอ่อนพยายามกกลูกให้หลับก่อนจะออกไปทำงานบ้านต่อ
ความหมายภาษาไทย : โอบไว้ในวงแขน โดยปริยายหมายถึงอาการที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนี้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ