คำว่า ' กก 2 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า sedge
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : reed; rush
คำที่คล้ายกัน : ต้นกก, หญ้ากก
หน่วยนับ : ต้น
ตัวอย่างประโยค : เสื่อจันทบูรณ์ทำจากกกที่ตากแห้งนำไปย้อมสีและสานเป็นเสื่อ
ความหมายภาษาไทย : ชื่อไม้ล้มลุกในวงศ์ Cyperaceae เกิดในที่ชุ่มแฉะ ใช้ทอหรือสานเสื่อ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ