คำว่า ' กก 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า base
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : foot; bottom
คำที่คล้ายกัน : โคน, ฐาน
ตัวอย่างประโยค : ฝ่ายแดงสวนหมัดเข้าที่กกหูคู่ต่อสู้
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ