คำว่า ' ภพ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า world
คำที่คล้ายกัน : โลก, แผ่นดิน, วัฏสงสาร, ชาติ
ตัวอย่างประโยค : การสะสมผลบุญเพื่อความสุขความเจริญทั้งในภพนี้ และภพหน้า จะช่วยให้พ้นทุกข์โศก
ความหมายภาษาไทย : โลกหรือแผ่นดิน (ทางศาสนา)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ