คำว่า ' เพชรน้ำหนึ่ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า diamond of the first water
ตัวอย่างประโยค : นักธุรกิจเห็นว่ากิจการของเขาเป็นเพชรน้ำหนึ่งของวงการอุตสาหกรรมทอผ้า
ความหมายภาษาไทย : สิ่งที่ดีเป็นพิเศษยอดเยี่ยม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ