คำว่า ' กราย 2 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pass closely
คำที่คล้ายกัน : เฉียด, เฉียดกราย, กล้ำกราย
ตัวอย่างประโยค : ถ้าเขาเดินกรายหัวเราไปก็ถือว่าเขาเป็นเด็กไม่มีมารยาทไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่
ความหมายภาษาไทย : เดินเฉียดเข้าไปใกล้ๆ, เดินเฉียดใกล้เข้าไปอย่างไม่มีคารวะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ