คำว่า ' ฤษี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hermit
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : recluse
คำที่คล้ายกัน : ชีไพร, ดาบส, โยคี, ผู้บำเพ็ญพรต
หน่วยนับ : ตน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ