คำว่า ' กระอิดกระเอื้อน ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be reluctant
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be unwilling; be disinclined; be indisposed
คำที่คล้ายกัน : อิดเอื้อน, อิดออด
ความหมายภาษาไทย : ไม่เต็มใจทำ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ