คำว่า ' ดก ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า plentiful
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fruitful; plentiful
คำที่คล้ายกัน : มาก, มากมาย, อุดมสมบูรณ์, บริบูรณ์
ตัวอย่างประโยค : การเลือกพันธุ์หญ้า ควรเลือกหญ้าต้นเล็ก ใบดก เพื่อสะดวกต่อการผึ่งแดดไล่ความชื้น
ความหมายภาษาไทย : มาก, มากกว่าปกติ, (มักใช้แก่สิ่งที่เกิดมีขึ้นตามธรรมชาติ)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ