คำว่า ' ดงดิบ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dense forest
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : primeval forest
คำที่คล้ายกัน : ป่าดงดิบ
ตัวอย่างประโยค : เราเดินเลยทุ่งเข้าไปถึงในดงดิบ
ความหมายภาษาไทย : ดงในเขตอากาศร้อนบริเวณเส้นศูนย์สูตร ซึ่งมีฝนตกชุกเกือบตลอดปี มีป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ, ดงที่มีต้นไม้หนาแน่นเขียวชอุ่มอยู่ทั้งปี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ