คำว่า ' ฐาน 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า standard
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : criterion
คำที่คล้ายกัน : มาตรฐาน, บรรทัดฐาน
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรเป็นฐานในการวัดความยุติธรรม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ