คำว่า ' ฐาน 2 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า position
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : status
คำที่คล้ายกัน : ตำแหน่งหน้าที่
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : ในฐานที่เป็นครู คุณต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้นักเรียน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ