คำว่า ' ฎีกา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า petition to the Supreme Court
คำที่คล้ายกัน : การฎีกา, การร้องขอ, การร้องทุกข์
รากศัพท์ : (บาลี), (กฎหมาย)
ตัวอย่างประโยค : เขาจะรอจนกว่าจะถึงวันอ่านคำตัดสินคำร้องฎีกาของลูกชายเขา
ความหมายภาษาไทย : การคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่คู่ความยื่นต่อศาลชั้นต้น เพื่อเสนอให้ศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ