คำว่า ' ฎีกา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Supreme Court
คำที่คล้ายกัน : ศาลฎีกา
รากศัพท์ : (บาลี), (กฎหมาย)
ตัวอย่างประโยค : เขาทำงานอยู่ที่ศาลฎีกา
ความหมายภาษาไทย : ชื่อศาลยุติธรรมสูงสุดของประเทศไทย ซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือวินิจฉัยชี้ขาดคดีในชั้นฎีกา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ