คำว่า ' ญี่ปุ่น ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Japan
คำที่คล้ายกัน : ประเทศญี่ปุ่น
ตัวอย่างประโยค : ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วมาก แม้จะเคยถูกประกาศให้แพ้สงครามก็ตาม
ความหมายภาษาไทย : ชื่อประเทศและชนชาติหนึ่งอยู่ในหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของประเทศจีน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ