คำว่า ' ญิบ ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า two
คำที่คล้ายกัน : คู่, สอง, หญิบ
รากศัพท์ : (ถิ่นพายัพ)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ