คำว่า ' เฌอ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า tree
คำที่คล้ายกัน : รุกข์, รุกขชาติ, พืชพันธุ์, ต้นไม้, ไม้
รากศัพท์ : (เขมร)
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ