คำว่า ' ฌาปนสถาน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า crematory
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : crematorium
คำที่คล้ายกัน : ที่เผาศพ, เมรุ, เมรุมาศ
หน่วยนับ : แห่ง
ตัวอย่างประโยค : งานฌาปนกิจพ่อของเขาจัดขึ้นที่ฌาปนสถานกองทัพบก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ