คำว่า ' ฌาปนกิจ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cremation
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : funeral and burial; interment
คำที่คล้ายกัน : การเผาศพ, การปลงศพ
ตัวอย่างประโยค : ร่างอันไหม้เกรียมของผู้ตายในอุบัติเหตุเครื่องบินตก ได้ถูกปลงโดยการฌาปนกิจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ