คำว่า ' ดงไผ่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bamboo grove
หน่วยนับ : ดง
ตัวอย่างประโยค : ป่าแถบกาญจนบุรี จะเป็นดงไผ่เสียกว่าครึ่ง
ความหมายภาษาไทย : ที่ซึ่งมีต้นไผ่ขึ้นอย่างหนาแน่น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ