คำว่า ' ดงดาน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า jungle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : extensive forest ( where the foliage is so thick that the sun does not shine through)
คำที่คล้ายกัน : ป่าทึบ, ป่าใหญ่
ตัวอย่างประโยค : กระท่อมน้อยตั้งอยู่กลางดงดาน
ความหมายภาษาไทย : ป่าที่มีไม้แน่นหนาจนเกือบไม่เห็นแสงแดด
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ