คำว่า ' ดง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า jungle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : forest; plantation; thick forest
คำที่คล้ายกัน : ป่า, ป่าหญ้า, ป่าดง, ไพร, พง
หน่วยนับ : ดง
ตัวอย่างประโยค : งูชอบนอนขดตัวอยู่ตามดง
ความหมายภาษาไทย : ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นหนาแน่น, ที่ซึ่งมีต้นไม้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นหนาแน่น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ