คำว่า ' ดกดื่น ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า plentifully
คำที่คล้ายกัน : มากมาย, ดาษดื่น, กลาดเกลื่อน, มากหลาย
คำตรงกันข้าม : บางตา
ตัวอย่างประโยค : เดี๋ยวนี้พวกประกอบมิจฉาชีพมีอยู่ดกดื่นในสังคมเมืองหลวง
ความหมายภาษาไทย : มีอยู่ทั่วไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ