คำว่า ' เณรหางนาค ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า novice called
หน่วยนับ : รูป
ความหมายภาษาไทย : สามเณรที่บวชพร้อมกับผู้บวชเป็นภิกษุ โดยบวชต่อท้ายพิธีบวชพระ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ