คำว่า ' เณรหน้าไฟ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า novice to become on one's funeral
หน่วยนับ : รูป
ความหมายภาษาไทย : สามเณรที่บรรพชาเนื่องในพิธีเผาศพ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ