คำว่า ' ณรงค์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า campaign
คำที่คล้ายกัน : การรบ, การต่อสู้
ตัวอย่างประโยค : การณรงค์เลือกตั้งเซ็งไป เพราะมีข่าวสงคราม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ