คำว่า ' ณ ' ( PREP )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า at
คำที่คล้ายกัน : ที่, ใน, ในที่, แห่ง
ตัวอย่างประโยค : ณ ดินแดนไกลโพ้น มีเรื่องเล่าต่างๆ สืบทอดกันมามากมายหลายเรื่อง
ความหมายภาษาไทย : คำบ่งเวลาหรือสถานที่ว่า ตรงนั้นตรงนี้, ถ้าใช้นำหน้าสกุล หมายความว่า แห่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ