คำว่า ' เฒ่าแก่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า matchmaker
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : a go-between who arranges a marriage
คำที่คล้ายกัน : เถ้าแก่
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : เขาเป็นเฒ่าแก่ไปสู่ขอผู้หญิง
ความหมายภาษาไทย : ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการหมั้นและขันหมาก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ