คำว่า ' ฐานานุกรม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ecclesiastical orders
ตัวอย่างประโยค : การได้รับแต่งตั้งเป็นพระฐานานุกรม ทำให้มีฐานะเป็นพระสมณศักดิ์ ที่มีฐานะทางสังคมสูงกว่าพระสามัญ
ความหมายภาษาไทย : ลำดับตำแหน่งยศพระสงฆ์ที่พระราชาคณะมีอำนาจตั้งสมณศักดิ์ให้ตามทำเนียบ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ