คำว่า ' ฐานันดรที่สี่ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fourth estate
ตัวอย่างประโยค : นักหนังสือพิมพ์ถือตัวว่าเป็นฐานันดรที่สี่ เป็นคนที่มีเกียรติและปรารถนาจะทำงานอย่างอิสระ
ความหมายภาษาไทย : คำเรียกผู้มีอาชีพในการทำหนังสือพิมพ์ ทำข่าว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ