คำว่า ' ฐานันดร ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rank of nobility
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : order of precedence; aristocratic
คำที่คล้ายกัน : วรรณะ, ยศ, บรรดาศักดิ์, ระดับ, ตำแหน่ง, สถานะ
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : พระโอรส พระธิดา และพระนัดดาของเจ้านายเหล่านี้ จะมีฐานันดรต่ำลงมาตามลำดับ
ความหมายภาษาไทย : ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ