คำว่า ' ฐานะ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า status
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : condition; position
คำที่คล้ายกัน : สถานะ, สถานภาพ, ชั้น, ระดับ, สภาพ, ขั้น, ตำแหน่ง
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : ครอบครัวเขามีฐานะปานกลาง
ความหมายภาษาไทย : ลำดับความเป็นอยู่ในสังคม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ