คำว่า ' ฐานออกเสียง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า place of articulation
คำที่คล้ายกัน : ตำแหน่งเกิดเสียง
ตัวอย่างประโยค : ฐานออกเสียง ป คือ ริมฝีปากบนล่าง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ