คำว่า ' ฐานราก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า foundation
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : base; groundwork
คำที่คล้ายกัน : โครงสร้างรองรับ
ตัวอย่างประโยค : อาคารนี้มีฐานรากมั่นคงมาก
ความหมายภาษาไทย : โครงสร้างใต้ดิน ทำหน้าที่รับน้ำหนักโครงสร้างส่วนบนของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ