คำว่า ' ฐานปัทม์ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lotus-flower-shaped pedestal for a Buddhist image
รากศัพท์ : (บาลี)
หน่วยนับ : ฐาน
ตัวอย่างประโยค : ฐานปัทม์ของปราสาทเขมร ได้แปรเปลี่ยนเป็นฐานบัวลูกแก้ว ซึ่งตั้งบนฐานเขียง
ความหมายภาษาไทย : ฐานกลีบบัวสำหรับตั้งพระพุทธรูป เป็นรูปกลีบบัวคว่ำ บัวหงาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ