คำว่า ' ฐานทัพอากาศ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า air base
หน่วยนับ : ฐาน, แห่ง
ตัวอย่างประโยค : เครื่องบินของกองบินไทย ได้ร่อนลงเป็นปฐมฤกษ์เปิดสนามบินดอนเมือง อันเป็นฐานทัพอากาศ
ความหมายภาษาไทย : สถานที่ตั้งของหน่วยงานของกองทัพอากาศ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ